Doplnenie verejného osvetlenia a bezpečnosť

14. apríla 2021

Už sme informovali, že v rámci tohtoročných dotácií Hlavného mesta SR Bratislava bola podporená aj naša žiadosť a tak budeme môcť doplniť verejné osvetlenie areálu. Bude tak bezpečnejší aj vo večerných hodinách a jesenno/zimnom období.

V uplynulých dňoch sa preto uskutočnilo stretnutie zástupcov prevádzkovateľa, Mestskej polície Bratislava – Petržalka a Siemens, s.r.o. Doladili sme detaily technického riešenia doplnenia osvetlenia a prípadného umiestnenia bezpečnostnej kamery. Pribudne tak lepšie osvetlenie Bambi line a osvetlenie zadnej časti areálu z iných uhlov, aby sa tak eliminovali tienisté časti jednotlivých prekážok.

Pán veliteľ Mestskej polície v Petržalke prisľúbil zvýšený pohyb hliadok vo večerných hodinách pre zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku. Mestská polícia je primárne určená na dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení samosprávy. Dohľad nad doržiavaním platného Prevádzkového poriadku areálu budeme musieť zabezpečovať my. Až prípadné nedorozumenia alebo vandalizmus v okolí areálu sú pripravení pomôcť riešiť. S príchodom teplejšieho obdobia sa táto otázka stáva veľmi aktuálnou, keďže areál je maximálne využívaný a bude potrebné reguláciou počtu jazdcov eliminovať čoraz častejšie kolízie.

S prevádzkou a údržbou areálu sa musíme vysporiadať sami. Preto ak máte chuť a možnosti, môžete na ňu prispieť na nasledovné číslo účtu: SK65 8330 0000 0021 0139 2858

alebo na portáli ĽudiaĽuďom.sk https://www.ludialudom.sk/vyzvy/9092

Na foto: Eva Uhliariková – prevádzka areálu, Richard Procik – Siemens, s.r.o., Michal Buraľ – Mestská polícia Bratislava – Petržalka
Dispozícia doplnenia verejného osvetlenia

 

hlavný donor prestavby

 

Nie je možné pridávať komentáre.