História

Ako to začalo – rok 2016 čítať viac >

Myšlienka na realizáciu projektu vznikla na pôde občianskeho združenia Pedál v prostredí cyklistických nadšencov. Títo sa do jeho realizácie pustili už v roku 2014, ale keďže športovisko konceptu pumptrack ešte vtedy nebolo v našich podmienkych známe, jeho realizácia bola dlhá a tŕnistá.
Po neúspechoch v období 2014-16 sme sa rozhodli postupovať pri prestavbe ako pri normálnom stavebnom diele. Vtedy sa zvyčajne začína vysporiadaním pozemkov. Nemali sme však ambíciu ako občianske združenie pozemky pod starou bikroskou kúpiť. Na to neboli ani finančné zdroje a bola by to aj do budúcna zbytočná záťaž. Nabrali sme preto odvahu a v lete 2016 sme požiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky – areál starej bikrosky a pás priľahlého lesíka, keďže tento pozemok tiež prekrýval časť starej bikrosky. Na jednej strane to umožňovalo jednoznačne preukázať vzťah občianskeho združenia k pozemkom, na ktorých stavba bude stáť, ale na druhej strane sme museli prijať aj zodpovednosť za ich údržbu a bezpečnosť. Čo vzhľadom na zanedbaný lesík v majetku mesta v susedstve dráhy vôbec nebol príjemný pocit. Tento krok sa však po čase ukázal ako správny z viacerých hľadísk. Ale o tom neskôr.
Naša žiadosť si teda pár mesiacov žila vlastným životom v útrobách magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby sa začiatkom novembra 2016 objavila ako bod rokovania mestskej rady, ktorá predchádza rokovaniam mestského zastupiteľstva. Magistrátni úradníci však pripravili materiál na rokovanie v súlade s internými pravidlami mesta. Čo v prípade našej žiadosti znamenalo ročný nájom vo výške 0,50 eur/m2/rok. Pri výmere pozemkov 7.901 m2 bol ročný nájom stanovený na 3.950,50 eur. To vzhľadom k tomu, že sme občianske združenie a čo sme na pozemkoch chceli realizovať bolo absurdné. V podstate by celý vtedajší príjem združenia za 2% daní z príjmu išiel na nájomné… A to počas 10 rokov.
Preto sme počas tých dvoch týždňov medzi mestskou radou a zastupiteľstvom absolvovali stretnutia s predstaviteľmi samosprávy a úradníkmi, aby sme tento bod uznesenia zmenili. Našťastie si túto našu iniciatívu osvojil vtedajší starosta MČ Petržalka Vladimír Bajan a spolu so starostom MČ Vrakuňa Martinom Kurucom, kde už vtedy mesiac stál v lesoparku náš prvý pump track, sme postupne presvedčili poslancov na poslaneckých kluboch.
A keď si toto zodpovedne obeháte, tak potom schvaľovanie v inak poriadne rozhádanom mestskom zastupiteľstve minulého volebného obdobia môže vyzerať aj tak, ako je na priloženom zázname. Stačí si kliknúť na bod 9 rokovania. Neviem ako vám, ale mne sa to po tých dvoch týždňoch veľmi dobre počúvalo. Milé si to zopakovať.
Zasadnutie 16. 11. 2016
Tak skončil rok 2016. Od začiatku roka 2017 už išli srandy bokom a nastúpili na scénu projektu na slovo vzatí profíci…
… pokračovanie nabudúce…
Eva U.

Hlasovanie

 ZoNP_088309311600

 

2017 - Prológ čítať viac >

Najvyšší čas

Jarná návšteva starej petržalskej bikrosky – budúcehu PUMPPARKU ukázala, že na jej prestavbu je naozaj najvyšší čas! Polámané mohutné konáre, zdevastovaný znečistený lesík, neudržiavané prekážky, a ako bonus – obrovská prepadnutá “diera”. Budeme sa snažiť zistené nedostatky čo najskôr odstrániť a pustiť sa do práce. Prvú akciu máme v pláne koncom apríla. Vyčistíme, opravíme potrebné a najmä predstavíme naše plány všetkým. Už je naozaj na čase…

2017 - PumpPark Day čítať viac >

Pump park day

Ako sme vás informovali v Ovsišti pripravujeme prestavbu starej bikrosovej dráhy na bezpečnejší a modernejší pumptrack. V súčasnosti intenzívne pracujeme na projektovej dokumentácii a získaní všetkých potrebných povolení na realizáciu prestavby. Ked dostaviame, predstavujeme si Pumpark cca takto.

PumpPark Petržalka 3D by BikeING from BikeING on Vimeo

Nemenej intenzívne pracujeme na získaní dostatočného množstva finančných prostriedkov na stabilizáciu súčasného stavu areálu a začatie výstavby. Preto organizujeme dňa 22.4.2017 Pumppark day, celodenné podujatie na podporu tohto projektu. Doobeda bude pracovná časť zameraná na vyčistenie areálu a oboznámenie sa s projektom. Večer bude benefičná akcia v Kafé Scherz. Počas obidvoch častí Pumppark day bude možnosť prispieť akoukoľvek sumou na realizáciu projektu, pripomienkovať projekt alebo iba tak príjemne podebatiť o živote.

2017 - Naše mesto čítať viac >

Vlna dobrovoľníckych aktivít pod hlavičkou “Naše mesto” sa počas soboty 10.6. 2017 dotkla aj budúceho Petržalského PumpParku. Do akcie sa zapojilo takmer 30 dobrovoľníkov z rôznych spoločností. Pracovali na údržbe rozsiahleho areálu starej bikrosky na Haanovej ulici, najmä zanedbaného lesíka a bikerských cestičiek v ňom ako aj na úprave dráhy a jej okolia. Areál sa po dlhom období bez pána pomaly zviecha a my sa z toho veľmi tešíme! Tak isto ako sa tešíme z aktivít miestnych priaznivcov areálu, ktorí ho pred nedávnom pokosili, Ďakujeme!

V areáli ostalo z minulých rokov množstvo starého dreva, preto sa dostali k slovu aj motorové píly. Úvod pracovného dopoludnia sa niesol v znamení osviežujúceho dažďa. Po hodinke sa však počasie umúdrilo a my sme mohli dokončiť potrebné.

Z areálu sa tak postupne nazbieralo drevo a pokosená tráva na dva veľké kontajnery. S takým objemom odpadu sme pôvodne ani nerátali, AII Technické služby s.r.o. nám operatívne vedeli poskytnúť aj druhý kontajner. Takže areál a tým aj kúsok nášho mesta je zasa o veľký kus krajší.

Ďakujeme za pomoc všetkým dobrovoľníkom aj organizátorom akcie Naše mesto! Dúfame, že sme sa tam nevideli poslednýkrát a čoskoro snáď aj na bikoch… 😉

2017 - Príprava staveniska a záver roka čítať viac >

Dráha

Koniec roka 2016 sprevádzala priam euforická udalosť. Mestské zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu pre OZ Pdál na pozemky na ktorých leží stará petržalská bikroska. Zmluva je na 10 rokov, t.j. do roku 2026 a zaväzuje nás prestavať bikrosku na pump track podľa projektu schváleného stavebným úradom. Euforická preto, lebo OZ Pedál sa o toto snažilo niekoľko rokov a predchádzalo mu niekoľko neúspešných žiadostí (bližšie prehľad v „čo robíme“).

Počiatočnú eufóriu vystriedala realita a tvrdá makačka, ktorá je nie každému bikerovi vlastná. Papierovačky. Našťastie našli sme parťákov, ktorým nie je takýto boj a ani bajk cudzí. Tak sa začala profi spolupráca s Ing. Arch. Michalom Poljakom, autorizovaným architektom, ktorý si vzal na starosti komunikáciu so stavebným úradom, kompletizoval projekt pre územnú rozhodnutie, zabezpečil komplexný inžiniering… skrátka bajker na nezaplatenie. K nemu treba pripočítať už overeného partnera Ing. Romana Kaločaya – BikeING, ktorý už pred rokmi, keď táto myšlienky vznikla, pracoval na prvom dizajne dráhy a po schválení nájmu už na konkrétnom projekte pre stavebný úrad po presnom zameraní terénu. S OZ Pedál pracoval už na dizajne a stavbe historcky prvého pump tracku vo Vrakuni, ktorý je veľmi obľúbený a v podstate stále intenzívne využívaný.

V rámci prípravy sme hneď v januári spustili internetové hlasovanie a preferovanom názve projektu. Potrebovali sme tento projekt stručne nazvať do jednej grantovej výzvy, tak sme spojili príjemné s užitočným a vyhral PumPark. Takto sa teda bude volať výsledný hotový projekt.

Celý tento kolotoč trval od apríla do konca novembra. Príprava projektovej dokumentácie, textová a projektová časť, rozoslanie dotknutým organizáciám a orgánom na vyjadrenie, tie sme zbierali takmern dva mesiace. V rámci tohto kolečka sme museli okrem iného aj upraviť projekt dráhy, pretože SPP distribúcia nás upozornil, že v jednej časti pozemku vedie plynové potrubie… a tak je pás pozemku pri chodníku v podstatte nepoužiteľný. Ale vyriešili sme, projekt je prerobený a SPP nakoniec vydal súhlasné stanovisko.

V auguste sme konečne predložili prerobený projekt aj so všetkými vyjadreniami organizácií a orgánov stavebnému úradu MČ Bratislava – Petržalka. Ten začal 3.11.2017 správne konanie a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11.12.2017. A rok je úspešne za nami, a opäť eufória!!! Ten pocit, keď sa celoročné snaženie celého tímu zanietených nadšencov zhmotní do jednej pečiatky… ;-)))

Zdá sa vám to zbytočné? Nuž, bikroska je na Haanovej snáď odkedy je Petržalka Petržalkou, ale oficiálne v územnom plánea katastri neexistuje. A ak sa chceme uchádzať o peniaze z rôznych grantových výziev je potrebné mať papiere v poriadku. A okrem iného, existuje už aj projekt pump tracku, ktorý bol vybudovaný a po pár mesiacoch prevádzky bol zrovnaný zo zemou (Hidepumpa Nitra). Bol totiž postavený na ochrannom pásme elektrického vedenia… A pri tak rozsiahlom projekte ako je Pumppark v Petržalke sme sa nechceli dostať do takejto situácie.    

A ta sme v dňoch 27.-29.11. 2017  s našimi partnermi upravovali súčasnú dráhu tak, aby neobmedzovala plynové potrubie a zároveň si tak postupne pripravujeme stavenisko na budúci finálny tvar dráhy. Taktiež nás zaujímalo zloženie materiálu, ktorý sa teraz v areáli nachádza, či sa bude dať využiť pri budovaní konečnej podoby areálu.

Zeminu pri chodníku sme teda posunuli smerom ďalej od chodníka. Vznikol tak priestor, ktorý zabezpečuje voľnú dostupnosť ochranného pásma plynu a zároveň poskytuje možnosť pohybu mechanizmov. Premiestňovaná zemina  bola v primeranej kvalite, minimum stavebného odpadu, dobre sa premiestňuje a hutní.

A výsledok troch náročných dní? Pomocou mechanizmov sme v chladnom počasí premiestnili a zhutnili desiatky metrov kubických zeminy, ktorá sa nachádza v areály. Uvoľnili sme prístup k potrubiu plynárom a zabezpečili na zimu základné odtokové pomery pre dažďovú vodu. Dnes  vieme že to pôjde aj s tou zeminou, ktorá tam už je. Že sa vieme vysporiadať aj s problémami, ktoré stavba takýchto rozmerov prináša, že vieme aj s partnermi ťahať za jeden povraz a robiť veľké veci! A úprimne sa tešíme na jar, kedy snáď konečne začneme budovať finálny tvar dráhy.

 

Medzi tým sme začali pracovať na zabezpečení financovania celého projektu. Lebo po tohtoročnom kolotoči s papiermi je to teraz už celé „iba“ o peniazoch. Tu sú naši doterajší partneri projektu:

ŠK IAMES        5.000,- €           bez daru tejto firmy by sme iba ťažko vyfinancovali počiatočnú údržbu areálu a projektovú prípravu pre územné rozhodnutie. Ich dar prišiel práve včas a posilnil nádej, že to dokážeme! Veľká vďaka!

Bratislavský samosprávny kraj                       5.000,- €           V roku 2016 bola zo strany BSK vypísaná Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej pregionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na rok 2017. O dotáciu vo výške 20tis. eur sme požiadali s projektom „Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na pumptrack“. Dotácia nám nakoniec bola pridelená nie v rámci dotačnej schémy, ale ako individuálna a vo výške 5tis. €. Napriek nami nespôsobenými prieťahmi pri podpise zmluvy (schválená v marci, na účet pripísaná v polovici októbra) sme sa rozhodli dotáciu využiť na úvodnú fázu budovania areálu podľa schválenej projektovej dokumentácie. Odstránili sme časti pôvodnej dráhy, ktoré zasahovali do ochranného pásme plynového potrubia a získanú zeminu sme premiestnili do profilov novej dráhy a poriadne zhutnili.

Mestská časť Bratislava – Petržalka    350,- €              suma síce nie je vysoká, ale stretávame na všetkých úrovniach s veľmi ústretvým prístupom úradníkov a snahou pomôcť.

Daň z príjmu 2/3 %, zamestnanecké granty                 cca 10.000,- €               desiatky priaznivcov nám umožnilo časťou svojich daní dofinancovať začaté časti projektu. Presné vyúčtovanie samozrejme ešte uverejníme, ale týka sa to najmä dofinancovanie stavebného konania a vydanie samotného ÚR, údržby areálu, najmä tragicky zanedbaného lesíka, v ktorom chceme časom realizovať XC okruh s hlineným povrchom. Veľká vďaka teda patrí všetkým podporovateľom, ktorí sa dokázali zapojiť s našim projektom do zamestnanckých programov svojich zamestnávateľov ako aj priaznivcom, ktorí nám poukázali 2/3% daní z príjmu.

Kosec plus, s.r.o.                    táto spoločnosť nám pomohla s prvotným čistením a odbornou obhliadkou lesíka pri dráhe. Aby sme vôbec zistili rozsah potrebných prác, naplnili sme dva kontajnery starým spráchnivelým drevom.

Projekt „Naše mesto“              v rámci dobrovoľníckeho projektu nám desiatky firemných dobrovoľníkov pomáhalo čistiť zanedbaný lesík. Opäť na skládku pribudli dva kontajnery starého dreva.

Lesík

Viacero drevín je v havarijnom stave a bude ich potrebné čo najskôr ošetriť, aby neohrozovali ľudí. Niektoré veľmi veľké stromy boli fatálne narušené a polámané počas vetených smrští v roku 2017. Dali sme si spracovať odborný posudok Štátnou ochranou prírody, takže návrh na ošetrenie najhorších máme k dispozícii.

Pred zimou sme stihli sanovať dva najhoršie poškodené stromy, ktoré boli zlomené na polovcu vo výške niekoľko metrov.V tejto činnosti budeme musieť pokračovať a pripraviť bezpečný priestor pre plánovaný XC okruh. Všetko je závislé iba od peňazí…

Plány  

Tesne pre príchodom Vianoc nám prišla informácia od nášho podporovateľa o pridelení grantu spoločnosti Henkel vo výške 1750,- €. Krásny vianočný darček, ďakujeme!

Hneď úvodom roka tak budeme môcť začať s relizáciou dráhy, ale už žiadne prípravy, ideme na ostro! Takže čaká nás:

 1. Nákup lodného kontajnera a jeho osadenie
 2. Odkopanie priestoru pre detský okruh Bambi line
 3. Spevnenie svahu pri kontajneri, vytvorenie sedenia pri Bambi line
 4. Vymodelovanie Bambi line a bočného nájazdu na štartovaciu rampu
 5. Asfaltový povrch Bambi line.

K tomu povybavujeme aj potrebnú administratívu a žial aj žiadosť o výrub niektorých stromov, ktorých zdravotný stav alebo poloha nevyhovujú.

Budeme sa tak naďalej uchádzať granty a príspevky verejnej aj súkromnej sféry aj jednotlivcov. Plánujeme preto na financovanie tohto projektu zriadiť transparentný účet.

Na obrázkoch: odstraňovanie zeminy v ochrannom pásme plynového potrubia a príprava staveniska pre budúce práce.

 

2018 - ide sa na prestavovať! Bambi line čítať viac >

Priatelia, je to tu!

Po boji  s papiermi počas minulého roka a po povinnej jazde po všetkých grantových schémach, ktoré len išli okolo našich členov, už teraz ideme naozaj na ostro!

Prvý „výkop“ je naplánovaný – ako inak – na sviatok práce 1. mája a pokračovať budeme aj nasledujúce dni podľa postupu prác až do 6. mája. Aby bolo čo najskôr hotovo.

Takže nás čaká:

 • Nákup lodného kontajnera a jeho osadenie
 • Odkopanie priestoru pre detský okruh Bambi line
 • Spevnenie svahu pri kontajneri, vytvorenie sedenia pri Bambi line
 • Vymodelovanie Bambi line a bočného nájazdu na štartovaciu rampu
 • Asfaltový povrch Bambi line.

Postup prác máme naplánovaný nasledovne:

 1. máj  

Odkopeme a premiestnime zeminu pri pahorku až pod úroveň terajšieho terénu, aby sme mohli následne položiť drenáže a podklad pod kontajner. Makať bude traktor bager so starým známym z trailu Maťkom v kokpite a malý bagrík s Romanom Kaločayom. Keďže je voľný deň, predpokladáme, že sa tam budeme pohybovať viacerí. Preto bude pristavený kontajner, aby sme mohli po zime opäť vyčistiť kus lesíka a najmä sa vysporiadať s odpadovým drevom a prípadným šitom zakopaným v pahorku, ktorý neustále spomínajú pamätníci bikrosky. Uvidíme, čo nájdeme. V každom prípade, všetci s pílami, kreatívnym duchom na prácu s drevom a vôbec pracovným zápalom sú vítaní!

 1. máj  

Dorobíme to, čo sa nestihlo predošlý deň, položíme drenáže a podklad pod kontajner. Na tento deň máme naplánované OSADENIE KONTAJNERA! Keďže bude v tesnej blízkosti pahorka, bude ho treba odizolovať, vymyslieť zamykanie… a začať spevňovať zvyšnú časť svahu drevenými paletami. Takže kreatívne technické typy sú vítané!

 1. máj  

Opäť dorobíme prípadné nedorobky z predchádzajúceho dňa a môžeme navážať materiál na dráhu, hutniť a pomaly formovať dráhu.

 1. máj  

Domodelujeme dráhu a keď všetko pôjde podľa plánu, mohli by sme začať s pokládkou asfaltu.

 1. máj  a 6. máj

Pokládka asfaltu, dorobenie okolia, dosypanie zeminy na svahy dráhy, výsadba trávičky, materiál na vrchnú časť drenáží, atď. Skrátka každá pracovitá ruka dobrá. A PRVÉ JAZDY!!! Právo tej prvej samozrejme ostáva dizajnérovi Romanovi Kaločayovi. 😉

V prípade nepriazne počasia či možných technických problémov sa tento ambiciózny plán samozrejme môže meniť. To však budeme aktualizovať asi najlepšie cez sociálne siete, preto nás sledujte, event nájdete na našom fb profile.

 

A ako to naozaj prebehlo? Zosumarizovala som skúsenosti pár dní po ukončení prác…

Petržalská bikroska počas posledných dní začala meniť svoj vzhľad. Pomaly sa mení na modernejší a bezpečnejší pump trackový areál PumpPark.

Ako sme avizovali, práce prebiehali podľa predpokladu od 1. mája za krásneho teplého počasia.

Nebudem zaťažovať detailmi z jednotlivých dní. Iba ak to, že všeobecne platné pravdy sa potvrdzujú. Myslím tým napr. modelové situácie sa nikdy nestanú, plán/projekt sú na to aby dávali improvizácii adrenalín, keď všetko zlyhá použi návod a v niektoré dni to bolo aj o padajúcom sociálnom zariadení na človeka v istej situácii… Skrátka prefrčali okolo nás nezabudnuteľné takmer dva týždne a my sme o čosi múdrejší… možno…

Zistenia:                                                

 • Tvrdá fyzická robota nie je žiadna sranda, ale principiálne neškodí.
 • Sme schopní rozbehnúť aj takúto veľkú investičnú vec. Ale je to drinaaaa…
 • V pahorku a pravdepodobne ani v terajších vlnách nie je žiadny šit ani škodovka, iba čistá hlina.

Koľko to stálo peňazí ešte spočítavame z došlých faktúr a účtovných dokladov, v nabližších dňoch prinesieme o tejto téme bližšie informácie. Zriadili sme síce transparentný účet, ale v našom podnikateľkom stavbárskom prostredí vládne ešte stále „doba kešu“ – hotovosť vládne, faktúru iba známym zavedeným partnerom, terminál na kartu má málokto. A áno, bez dobrých priateľov môžete takýto projekt rovno zabaliť.

Výsledok pomaly, ale isto dotvárame podľa schváleného projektu do finálneho tvaru a podoby – kozmetické úpravy ako tráva, zatrávňovače, info tabuľa alebo zábradlie nás ešte čakajú. Prvá ochutnávka areálu vo forme Bambi line je však už zjazdná, tak užívajme!

Ešte prvých 12 dní májových v číslach:

 • Na podklad dráhy bolo dovezených a mechanizáciou umiestnených 45 ton makadamu;
 • Na dráhu bolo dovezených a vymodelovaných 120 ton plniaceho materiálu;
 • Na povrch dráhy bolo ručne položených a zhutnených 28 ton asfaltovej zmesi;
 • Na gabióny (drôtené koše plnené kameňmi) sme v rukách vynosili 12 ton kameňa;
 • Odpracovali sme takmer 400 hodín dobrovoľníckej práce.

Ak by ste chceli projekt podporiť aj inak ako prácou, môžete tak urobiť na transparentný účet vo  FIO banka a.s.

SK65 8330 0000 0021 0139 2858 s názvom Pedál

A pamätajte, NO DIG DO RIDE! Parfrázované na naše podmienky

ČO NEPOSTAVÍME SAMI, NEBUDEME MAŤ!

 

2018 - Prvá etapa prestavby bikrosky – koľko to stálo? čítať viac >

V posledných týždňoch, najmä však začiatkom mája, sme začali pretvárať petržalskú starú bikrosku na pump track. Permanentne plný detský pump je snáď už definitívnou odpoveďou aj pre pochybovačov a pamätníkov diania na starej trati, že tento projekt má význam a budúcnosť.

Začiatku však predchádzala dosť zložitá a náročná príprava. Napriek tomu sme sa v behu, či skôr šprinte, pri realizácii nevyhli improvizácii. Problémy sme však ako-tak zvládli, dráha stojí, je čas účtovať.

Je potrebné ešte veľmi jasne zdôrazniť, že nemáme žiadne závratné dotácie ani eurofondy. Napriek tomu stále dúfame, že tak veľký projekt v srdci najväčšieho sídliska si nájde širšiu podporu na oficiálnych miestach. Zbierame malé granty a príspevky od všetkých dobrodincov, pracujeme ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Spolu s vami robíme všetko čo je v našich silách a robíme to pre nás všetkých.

A teraz nejaké tie čísla…

Celý projekt prestavby je narozpočtovaný na 150tis. EUR. Je rozdelený do 8 etáp, nám sa darí realizovať tú prvú. Podľa rozpočtu mala stáť 13tis. EUR. Podľa toho sme sa snažili akumulovať zdroje a keď už boli zmluvy na podpisoch aspoň na väčšiu časť potrebnej sumy, pripravili sme realizáciu. Tá začala 1. 5. 2018, intenzívne práce na konštrukcii dráhy sa skončili ručnou pokládkou asfaltového povrchu 11. 5. 2018. Celkovo sa tak podľa účtovných dokladov preinvestovalo 11 233,28 EUR. V tejto sume sú započítané položky ako zemné práce na odstránenie časti pahorka, prenájom stavebnej techniky, nákup kameňa a asfaltu, modelovanie dráhy, ručná pokládka asfaltu, drobný materiál, nákup a osadenie lodného kontajnera, spevnenie svahu pri kontajneri, pitný režim.

Začiatkom roka 2018 sme žiadali o príspevok viaceré nadácie, zapojili sme sa do rôznych grantových schém a zamestnaneckých programov. Nie všetko vyšlo, ale napriek tomu, príspevky plus-mínus kopírujú štruktúru výdavkov a len niektoré položky bude potrebné vykryť z 2% z daní z príjmov, alebo z príspevkov zasielaných na transparentný účet.

Tu sú subjekty, ktoré zatiaľ v roku 2018 podporili náš projekt:

Poskytovateľ                                                   Účel použitia                                   Výška dotácie v EUR

Nadácia SPP                                                          Realizácia Bambi line                            4 000,-

Bratislavský samosprávny kraj                          Realizácia Bambi line                            2 500,-

Fritz Henkel Stiftung                                           Realizácia Bambi line                             1 750,-

Nadácia VÚB                                                         Realizácia Bambi line                             1 500,-

Nadácia VW Slovakia                                           Realizácia Bambi line                            1 000,-

MČ Bratislava – Petržalka                                    Údržba zelene                                         1 000,-

SPOLU                                                                                                                        10 750,- + 1 000,- na zeleň

Oproti pôvodnému rozpočtu sú výdavky o čosi nižšie. Za tento priaznivý výsledok ďakujeme stavebnej spoločnosti Pittel+Brausewetter s.r.o., ktorá nám výdatne pomáhala ťažkými mechanizmami, dodávkami materiálu a v neposlednom rade aj skúsenosťami, keďže sa podieľala na výstavbe pump tracku na Zochovej chate.

Okrem toho sa v areáli udiala jedna veľmi príjemná zmena. Spoločnosť Siemens, s.r.o. nainštalovala nové verejné osvetlenie popri areáli a pri jeho plánovaní zohľadnili aj blízkosť športoviska. Iste ste si všimli dva vyššie stožiare osvetľujúce dráhu. Bude sa tak dať jazdiť aj na jeseň, kedy sa začína stmievať o niečo skôr.

Toľko prvá etapa v peniazoch. Zdá sa vám to v porovnaní s celkový rozpočtom málo? Nuž nie je to hneď a na kľúč, ale snáď si po tejto skúsenosti budeme spoločné dielo o niečo viac vážiť. Veď keď spočítame výdavky na projektovú dokumentáciu a inžiniering, Bambi line a osvetlenie, už sa na projekte úspešne preinvestovalo viac ako 30tis. EUR!

Takže postupujeme do ďalšieho levelu! Pripravujeme úpravu pahorka a výstavbu Dual line, chceme sa uchádzať o príspevok v rámci participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja a využívať všetky ďalšie možnosti, o ktorých vieme a ešte sa aj dozvieme. Ak o nejakej viete vy, sem s ňou!

Ak by ste chceli projekt podporiť aj inak ako prácou, môžete tak urobiť na transparentný účet vo  FIO banka a.s.

SK65 8330 0000 0021 0139 2858 s názvom Pedál

A pamätajte, NO DIG DO RIDE! Parafrázované na naše podmienky

ČO NEPOSTAVÍME SAMI, NEBUDEME MAŤ!

Pôvodný stav pahorka

Prístupový chodník po úprave

2019 – projekt sa stáva skutočnosťou čítať viac >

Začnem netradične: už vás niekedy potešila nula na účte? Väčšina ľudí takýto pocit  nevie doceniť. Ale kto pracuje ako ekonóm vo verejnej správe pozná ten príjemný pocit, najmä na konci roka. Kúzlo sa podarilo aj pri projekte PumpPark, úplná nula to nie je, ale všetky peniaze z dotácií sú účelne minuté a riadne vyúčtované.

Uplynulý rok bol neuveriteľný! Po prácnom skladaní prvých peňazí na realizáciu úvodnej etapy prestavby bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ul. na pumptrack to bolo ako akčný film. Projekt si konečne získal priazeň mesta Bratislava aj mestskej časti Petržalka, najmä mesto významne finančne podporilo projekt. A tak som spolu s dodávateľom a dizajnérom dráhy v jednej osobe Ing. Romanom Kaločayom začali čarovať: výmery, tony, osobohodiny, počty tatroviek tancovali v tabuľkách hiphop, ale finále bolo optimistické! Dve etapy prestavby z toho budú.

Projekt prestavby sa začal realizovať už v priebehu marca 2019 modelovaním podložia z hliny pod Dual line. Realizácia tejto prípravy povrchu vrátane drenáží umožnila čiastočné využívanie areálu už v jarnom období. Zároveň to umožnilo znížiť náklady v nasledujúcom období. Práce sa realizovali z finančných prostriedkov, ktoré poskytli Férová nadácia O2 a Fritz Henkel Stiftung spolu vo výške 3.000,00 eur. Z týchto peňazí sa teda financovali najmä zemné práce a stavebné mechanizmy.

Po realizácii tejto časti prestavby sme získali dotáciu od mestskej časti Bratislava Petržalka vo výške 2.453,00 eur, ktorú sme využili primárne na úhradu zemných prác pri modelovaní podložia dráhy. K ich čerpaniu sme pristúpili až vo fáze čerpania príspevku z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 54.220,00 eur.

Pár čísiel z roka 2019

Pod hotovými časťami dráhy je cca 150t makadamu, ktoré cez ktoré vsakuje dažďová voda hlbšie do podložia. Súčasťou drenážneho systému je aj 50m drenážnych trubiek pospájaných šachtami, celý systém je uložený v štrkovom lôžku a obalený geotextíliou. Samotné teleso dráhy bolo sčasti modelované zo zeminy a z recyklovaného stavebného materiálu z opotrebovaného povrchu mestských ciest. Tohto materiálu bolo do areálu dodaných 51 nákladných áut s celkovou hmotnosťou materiálu 816 t. A napokon sa v piatich etapách postupne ručne kládol asfalt a toho je podľa vážnych lístkov 100,88 t. No a ako posledné pribudlo 8m3 gabiónov ako opora pod pahorkom a 60bm živého plota.

Finančne to vypadalo nasledovne:

Férová nadácia O2                                          1 000,00 eur

Fritz Henkel stiftung                                      2 000,00 eur

MČ Bratislava Petržalka                                2 453,00 eur

Hlavné mesto SR Bratislava                       54 220,00 eur

OZ Pedál (2%, iné príjmy)                             1 528,33 eur

Spolu                                                                61 201,33 eur

Na záver

Môžem iba spokojne skonštatovať, že podrobná príprava projektu sa oplatila. Aj preto si projekt získal podporu u predstaviteľov mesta aj mestskej časti, ktorí ho konečne významne finančne podporili. Spolu s podporou partnerov realizácie projektu (dodávky materiálu, konzultácie, zvýhodnené ceny prác) a využitím netradičných riešení sa podarilo realizovať dve kompletné časti areálu v rozpočtovanej hodnote 87.099,05 eur, ktoré sú po dokončení schopné prevádzky.

Príbeh však nekončí, je iba na začiatku. Aby boli všetky projektované línie úplné, je potrebné dostavať dve etapy dráh a skill park. Verím, že v nasledujúcom období sa bude dariť tak ako v tom minulom roku a s pomocou mesta a ostatných partnerov sa podarí areál dostavať.

Dolaďovanie okolia, mobiliár ako odkladacie priestory na veci, lavičky, alebo prevádzka, organizovanie podujatí, tréningov či podobného života v hotovom areály už bude na nás všetkých. Opäť sa budem uchádzať o podporu mestskej časti aj iných partnerov, skúsime vymyslieť crowdfundingovú kampaň.

2020 - Ideme do finále!!! čítať viac >

Tento rok začal a bol poznačený hrozbou pandémie, následnými opatreniami, chvíľa letného nadýchnutia, nasledovala ďalšia vlna pandémie a kto vie do kedy to potrvá…
 
Napriek týmto obmedzeniam, všeobecnej úzkosti a celkovej reakcii na pandémiu, rozhodla som sa skúsiť podať žiadosti o granty. Projekt je to obľúbený, páči sa od detí, cez dospelákov až po politikov všetkým, uvidíme čo z toho bude.
 
Popri tom sme sa snažili polodostavaný areál udržiavať v čo najlepšom stave. A to nám ukázalo, že niektoré plánované riešenia nie sú dobré. Napríklad že bariéra zo živého plota neprežije bez pevne zabudovanej ochrany zo seriózneho pevného plota. Že čas od času je na dráhe namaľované niečo iné ako dopravné značenie a treba to rýchlo zatrieť. Takže asi treba postupom času zorganizovať  zodpovedný dozor nad každodenným dianím.
 
A aj iné veci sa tam počas jari diali. No napadlo by vám ísť si zajazdiť na plaváreň s motorovým člnom? Mne nie. Minimálne by ma prevádzkovatelia plavárne postavili nohami na zem. Nuž a tak isto by mi nenapadlo ísť si zajazdiť na pump track na motorke. Stalo sa. A aj iných bolo treba nohami postaviť na zem. Mám na mysli napr. jazdu v protismere, plienkáčov na odrážadlách v klopenkách, polámané kríky a požiar topoľových chumáčikov v lese. Niekedy v apríli až júni prosto prevádzkový poriadok, pravidelne na tabuli otagovávaný grafitmi, slušné správanie a zdravý rozum boli tomto kúsku Petržalky nedostatkový tovar.
Opis fotky nie je k dispozícii.  Opis fotky nie je k dispozícii.
 
 
Po skončení lokdavnov, zákazov vychádzania a pod. sa pomaly začali rozbiehať aj brigády. Počas opatrení bol areál mimoriadne vysoko využívaný, takže nespevnené časti boli dosť zjazdené. Tak sme ich začali postupne spevňovať trávobetónovými tvárnicami.
Opis fotky nie je k dispozícii.  Opis fotky nie je k dispozícii.  Opis fotky nie je k dispozícii.
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka hlasmi všetkých prítomných schválilo poskytnutie dotácie zo svojho rozpočtu, medzi nimi aj pre projekt dokončenia prestavby areálu PumpPark Petržalka vo výške 3.681,- eur.  nám Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo na ten istý účel dotáciu 60.000,- eur. 
A nám bolo jasné, že ideme do finále!!!
Po štyroch rokoch intenzívnej práce sa začal plniť sen, ktorý sme si na začiatku vysnívali.  Prestavba starej bikrosovej dráhy v Petržalke na pump track s asfaltovým povrchom. Aj keď sa spočiatku tento plán nestretol s frontálnym nadšením, realizácia minuloročnej prestavby presvedčila neprajníkov.
 
Na prelome júla a augusta sme teda mohli plánovať začiatok prác. Tie prebiehali od 27.7.2020 do 23.9.2020 a boli to naozaj výživné týždne. V pláne bolo domodelovanie dvoch nových línií – Jump line popri okraji areálu a Pro line v strede areálu s tromi vyššími náznakmi dirtov, všetko v červenej obtiažnosti. Kto si teda dovtedy trénoval hotové modré línie, mal sa na čo tešiť. Stará múdrosť radí nemeniť overený tím, tak sme opäť oslovili Ing. Romana Kaločaya a BikeING, s.r.o.
 
Bola síce krátka letná prestávka od pandémie, o to viac sa však ľudia snažili užiť si leto. Navyše, práce prebiehali v normálnom pracovnom čase, takže s pomocou brigádnikov sme veľmi počítať nemohli. A tak sme siahli po agentúrnych sezónnych pracovníkoch. Táto forma zabezpečenia pracovnej sily sa rozbiehala dosť rozpačito a vznikali naozaj bizardné situácie. Ale pri dokončovaní poslednej časti asfaltového povrchu nových línií už všetko fičalo ako má. Navyše posledný deň pokládky asfaltového povrchu bol stanovený na sobotu, takže sa nás tam fakt zišlo veľa a aj veľa roboty sa porobilo.
 
Pracovný bajkerský „subotnik“ končil až podvečer a bolo to úžasné. Mega unavení, ale spokojní s výsledkom, pracovalo sa vo viacerých skupinkách, tlieskalo sa poslednému fúriku, upratovalo sa aby sa dalo čo najskôr jazdiť, prišiel rad aj na víťaznú cigaru a jazdy pri verejnom osvetlení… Skrátka úžasný deň!
 
Nasledujúce týždne sa už len dokončovalo okolie osadením pevného kovového plota, osadením živého plota, spevnením kontajnera ďalším kontajnerom, navarením vešiačikov v kontajneri a vyznačením smeru jazdy na dráhe. Keďže zasa vládli prísne pandemické obmedzenia, všetky náväznosti prác neplatili, termíny sa posúvali a končilo sa až v polovici decembra.
 
Nebol ani čas si poriadne uvedomiť, čo sa nám podarilo. Iní si všimli, ale o tom nabudúce…
 
 
 

Začiatok prác z vrchu

9.8.2020

12.8.2020

škodovka

Bez ťažkej techniky to nejde

čakanie na asfalt

asfalt a hic

posledný deň asfaltovania

"upratovačky"

týchto dvoch to fakt baví

nové schody od hokejbalistov

posledný deň asfaltovania

brigádnici

víťazný tím

hlavný donor prestavby

2021 - A bude svetlo! čítať viac >

Rozprávanie o tomto roku by pokojne mohlo začať ako ten predchádzajúci. Pandémia, lokdavn…

Napriek tomu Hlavné mesto SR Bratislava vypísalo výzvu na predkladanie grantov, tak prečo neskúsiť? Tentokrát sa jednalo o naozaj čerešničku na torte, doplnenie verejného osvetlenia tak, aby všetky časti areálu boli osvetlené a dalo by sa tam bezpečne jazdiť aj počas večerných a najmä jesenných a zimných dní. V Bratislave totiž tých naozaj zimných dní so snehom ubúda a jazdiť sa tak dá po väčšinu mesiacov. Pridali sme ešte doplnenie spevnenia výjazdov z areálu asfaltom, spevnenie svahov trávobetónovými tvárnicami, doplnenie plota od hokejbalistov, doplnenie medzier na pahorku gabiónom, pevne osadené sedačky do kontajnera a stojany na bicykle.

Ten úplne prvý sneh po dostavbe areálu však priniesol príjemné prekvapenie. Areál sa zmenil na obrovské spontánne bobovisko/sánkovisko pre desiatky detí. Prvotné obavy miestnych mamičiek, ktorým sme „zrušili“ obľúbený kopček pri štartovacom pahorku, sa tak nenaplnili a myslím, že boli viac ako spokojné. A nám tak akosi voľne došlo, že sadiť akúkoľvek zeleň medzi dráhy nemá zmysel. Skončila by pod bobami… 😉

Grant sme dostali a to v takmer plnej výške 20000,- eur. Osvetlenie je osadené a funkčné a je to teraz naozaj plnohodnotné sídliskové športovisko. Postupne sme realizovali aj ostatné časti grantu. S gabiónmi pomohla spoločnosť, ktorá likvidovala sklad so starými už kameňom naplnenými gabiónovými košmi za mimoriadne výhodnú cenu. Tak sme ich doplnili aj do iných častí areálu, najmä okolo Bambi line, kde usmerňujú jazdcov a dá sa na nich aj sedieť. Výjazdy z Bambi line a klopeniek sú spevnené asfaltom. Domaľovali sme aj v predošlom roku začaté farebné označenie dráh. Pribudla bezpečnostná kamera sponzorsky od nášho priaznivca Honzu Michaleka a jeho spoločnosti. Podrobnosti sú v časti aktuality na tejto stránke.

Osadili sa dva stojany na biky, mestská časť Bratislava Petržalka doplnila ďalšie dva na priľahlom chodníku. Okrem toho doplnili z vlastných zásob lavičky popri chodníku. A doladili to grantom na nákup náradia vo výške 1000,- eur. Tak máme novú kosačku, fukar na lístie a množstvo ručného náradia. Ďakujeme!

Ako posledné prišli na rad sedačky v kontajneri a plot od hokejbalistov. Sedačky pre problémy a elektrinou a zváraním vznikajú postupne, ale konštrukcia je už hotová. Už len rozpíliť dosky a osadiť. 

Keď už sme dávali dokopy overený tím z minulého roka na osadenie plota, prišla úžasná správa z Nadácie Veolia o udelení grantu vo výške 3000,- eur na komplexnú záhradnícku úpravu zadnej časti areálu od hokejbalistov. Tak sme si povedali, že to osadíme spolu s riešením celej zadnej časti niekedy začiatkom budúceho roka. Skrátka, stále je čo zlepšovať. Tu treba ešte poďakovať iniciátorke myšlienky Evke Kulákovej a OZ Bajkslava, ktoré tento grant predložilo a aj ho bude realizovať. Teraz už plánujeme so sadovou architektkou, maminou, ktorej deti náš areál milujú, a tak to má byť.

Čo poviete? Aj dosť sa zasa spravilo. A to popri tom areál hostil ako prvú oficiálnu súťaž Pump Cup 2021. Navyše v rámci prípravy na Pump Cup 2021 sme si ako komunita zorganizovali neformálnu Otváračku s večernými pretekmi na Dual line.  Všetko bolo, búchalo šampáňo, vyhrával RedBull, dirteri skákali a mobilná rampa od parťákov zo Žarnovice tiež dobre poslúžila na Dual preteky. Bolo super počas obidvoch dní, viac info opäť v časti Aktuality.

A všetci čoraz intenzívnejšie cítime, že komunita je NAJVÁC! Asi ten najväčší nemateriálny poklad, ktorý tento projekt vyprodukoval.

nové osvetlenie

nové osvetlenie

nové osvetlenie

stojan

stojan

sedačky

gabióny

osadenie gabiónov

osadenie gabiónov

tvárnice doplnenie

tvárnice doplnenie

štartovacia mobilná rampa

hlavný donor prestavby

biky všade

víťazi Dual pump

to sme my 😉

otváračka tím

Jedna etapa života športoviska končí čítať viac >

Je to tak. Niekoľkoročná etapa prestavby starej bikrosovej dráhy na pump track s asfaltovým povrchom, alebo PumpPark Petržalka, je za nami. Je čas ju uzavrieť a sústrediť sa na budúcnosť.

A asi najlepšie bude pozrieť sa na realizáciu tohto projektu cez peniaze. Tie sa dajú jednoznačne popísať, sčítať, poďakovať donorom a vychutnať si priamy výsledok ich použitia – hotovú dráhu. Takže pekne od začiatku…

Rok 2017

Bol v znamení prípravy prestavby. Bol kompletizovaný dizajn dráhy spoločnosťou BikeING, s.r.o. a Ing. Romanom Kaločayom. Následne komunikácia so stavebným úradom a celkovo inžiniering bola v réžii Ing. arch. Michala Poljaka. V tomto štádiu prípravy projektu významne pomohol dar ŠK IAMES Bratislava a finančné prostriedky OZ Pedal. Koncom roka boli tieto procesy uzavreté a ostal priestor aj na začiatok zemných prác.

Príjmy:                 Pedal                 1 000,- eur              2%

                               IAMES              5 000,- eur            dar – projekty, inžiniering

                               BSK                    5 000,- eur           dotácia – zemné práce

                               MČ Petržalka        150,- eur           dotácia – projekty

SPOLU:                                            11 150,- eur           

Rok 2018

Začal realizáciou prvej etapy prestavby remodeláciou štartovacieho pahorku a vymodelovaním Bambi line. Svoje miesto si našiel aj kontajner na náradie. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o.

Okrem toho sme na prevádzkové náklady (orez stromov, náradie a pod.) minuli 1.690,- eur.

Príjmy:                 Henkel                 1 750,- eur           dotácia – prestavba

                               Nadácia SPP      4 000,- eur          dotácia – prestavba

                               Nadácia VÚB     1 500,- eur          dotácia – prestavba

                               Nadácia VW       1 000,- eur          dotácia – prestavba

                               BSK                       2 500,- eur        dotácia – prestavba

                               Nadácia ESET     2 000,- eur        dotácia – prestavba

                               BSK                       2 500,- eur        dotácia – prestavba pahorka

SPOLU:                                            15 250,- eur           

Rok 2019

V tomto roku sa začala realizácia hlavnej časti dráhy. Projekt si získal podporu okrem niektorých menších donorov aj hlavného donora Hlavného mesta SR Bratislavy. Táto pretrvávala aj v nasledujúcich rokoch a vďaka nej bolo možné dráhu dokončiť do toho stavu, ktorý si dnes môžeme užívať. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispelo 7 priaznivcov  spolu sumou 155,01 eur.

Príjmy:                 Henkel                       2 000,- eur           dotácia – prestavba

                               Férová nadácia        1 000,- eur           dotácia – prestavba

                               MČ Petržalka           2 453,- eur            dotácia – prestavba

                               Mesto Bratislava   54 220,- eur            dotácia – prestavba

                               Pedal                             330,- eur            dofinancovanie výsadby kríkovej bariéry

SPOLU:                                                  60 003,- eur 

Rok 2020

Pokračovala prestavba podľa projektu. Pokračovala masívna podpora zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, našli sa opäť aj menší donori, všetko subjekty samosprávy na pôde mesta. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o. V tomto roku bola prestavba dráh ukončená.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispelo 6 priaznivcov poukázaním prostriedkov na transparentný účet, prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom ako aj Pedál (brigády a pod.)  spolu sumou 1115,- eur.

Príjmy:                  MČ Petržalka                     3 681,- eur              dotácia – prestavba

                                Bratislavská sam. kraj     2 000,- eur             dotácia – prestavba

                                Mesto Bratislava            60 000,- eur             dotácia – prestavba

SPOLU:                                                            65 681,- eur 

Rok 2021

V tomto roku sme sa sústredili na dopracovanie detailov areálu, ktoré nám ukázalo jeho intenzívne využívanie. Jednalo sa najmä o doplnenie osvetlenia areálu ako aj niektoré konštrukčné detaily (spevnenie svahov, mobiliár, lavičky v kontajneri a pod.). Túto konečnú fázu prestavby podporilo Hlavné mesto SR Bratislava sumou 20 000,- eur.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispela MČ Petržalka dotáciou na náradie sumou 1 000,- eur (ručné náradie, fukar, kosačka), 9 priaznivcov poukázaním prostriedkov na transparentný účet, prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom, ŠK Medvedica ako aj Pedál (brigády a pod.),  spolu sumou 1 839,82 eur.

 

Záver

Prestavba je teda za nami. Spolu prestavba stála 172 284,- eur vrátane osvetlenia.

Postupne sa teda naše aktivity začínajú sústreďovať na prevádzku a organizovanie podujatí.