Kontakt

Eva Uhliariková

euhliarikova@gmail.com

+421 911 715 772

fb stránka https://www.facebook.com/pumppark.haanova

PumpPark Petržalka je komunitný projekt organizovaný dobrovoľníkmi.
S prevádzkou a údržbou areálu sa musíme vysporiadať sami.
Preto ak máte chuť a možnosti, môžete na ne finančne prispieť:

Číslo transparentného účtu:
SK39 8330 0000 0028 0173 3035