Prestavba je po piatich rokoch za nami

1. februára 2022

Je to tak. Niekoľkoročná etapa prestavby starej bikrosovej dráhy na pump track s asfaltovým povrchom, alebo PumpPark Petržalka, je za nami. Je čas ju uzavrieť a sústrediť sa na budúcnosť.

A asi najlepšie bude pozrieť sa na realizáciu tohto projektu cez peniaze. Tie sa dajú jednoznačne popísať, sčítať, poďakovať donorom a vychutnať si priamy výsledok ich použitia – hotovú dráhu. Takže pekne od začiatku…

Rok 2017

Bol v znamení prípravy prestavby. Bol kompletizovaný dizajn dráhy spoločnosťou BikeING, s.r.o. a Ing. Romanom Kaločayom. Následne komunikácia so stavebným úradom a celkovo inžiniering bola v réžii Ing. arch. Michala Poljaka. V tomto štádiu prípravy projektu významne pomohol dar ŠK IAMES Bratislava a finančné prostriedky OZ Pedal. Koncom roka boli tieto procesy uzavreté a ostal priestor aj na začiatok zemných prác.

Príjmy:                 Pedal                 1 000,- eur              2%

IAMES              5 000,- eur            dar – projekty, inžiniering

BSK                    5 000,- eur           dotácia – zemné práce

MČ Petržalka        150,- eur           dotácia – projekty

SPOLU:                                            11 150,- eur 

Rok 2018

Začal realizáciou prvej etapy prestavby remodeláciou štartovacieho pahorku a vymodelovaním Bambi line. Svoje miesto si našiel aj kontajner na náradie. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o.

Okrem toho sme na prevádzkové náklady (orez stromov, náradie a pod.) minuli 1.690,- eur.

Príjmy:                 Henkel                 1 750,- eur           dotácia – prestavba

Nadácia SPP      4 000,- eur          dotácia – prestavba

Nadácia VÚB     1 500,- eur          dotácia – prestavba

Nadácia VW       1 000,- eur          dotácia – prestavba

BSK                       2 500,- eur        dotácia – prestavba

Nadácia ESET     2 000,- eur        dotácia – prestavba

BSK                       2 500,- eur        dotácia – prestavba pahorka

SPOLU:                                            15 250,- eur 

Rok 2019

V tomto roku sa začala realizácia hlavnej časti dráhy. Projekt si získal podporu okrem niektorých menších donorov aj hlavného donora Hlavného mesta SR Bratislavy. Táto pretrvávala aj v nasledujúcich rokoch a vďaka nej bolo možné dráhu dokončiť do toho stavu, ktorý si dnes môžeme užívať. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispelo 7 priaznivcov  spolu sumou 155,01 eur.

Príjmy:                 Henkel                       2 000,- eur           dotácia – prestavba

Férová nadácia        1 000,- eur           dotácia – prestavba

MČ Petržalka           2 453,- eur            dotácia – prestavba

Mesto Bratislava   54 220,- eur            dotácia – prestavba

Pedal                             330,- eur            dofinancovanie výsadby kríkovej bariéry

SPOLU:                                                  60 003,- eur 

Rok 2020

Pokračovala prestavba podľa projektu. Pokračovala masívna podpora zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, našli sa opäť aj menší donori, všetko subjekty samosprávy na pôde mesta. Realizátor prestavby BikeING, s.r.o. V tomto roku bola prestavba dráh ukončená.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispelo 6 priaznivcov poukázaním prostriedkov na transparentný účet, prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom ako aj Pedál (brigády a pod.)  spolu sumou 1115,- eur.

Príjmy:                  MČ Petržalka                     3 681,- eur              dotácia – prestavba

Bratislavská sam. kraj     2 000,- eur             dotácia – prestavba

Mesto Bratislava            60 000,- eur             dotácia – prestavba

SPOLU:                                                            65 681,- eur 

Rok 2021

V tomto roku sme sa sústredili na dopracovanie detailov areálu, ktoré nám ukázalo jeho intenzívne využívanie. Jednalo sa najmä o doplnenie osvetlenia areálu ako aj niektoré konštrukčné detaily (spevnenie svahov, mobiliár, lavičky v kontajneri a pod.). Túto konečnú fázu prestavby podporilo Hlavné mesto SR Bratislava sumou 20 000,- eur.

Okrem toho na prevádzkové náklady prispela MČ Petržalka dotáciou na náradie sumou 1 000,- eur (ručné náradie, fukar, kosačka), 9 priaznivcov poukázaním prostriedkov na transparentný účet, prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom, ŠK Medvedica ako aj Pedál (brigády a pod.),  spolu sumou 1 839,82 eur.

 

Záver

Prestavba je teda za nami. Spolu prestavba stála 172 284,- eur vrátane osvetlenia. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli riadne vyúčtované poskytovateľom, konkrétne úhrady sú dohľadateľné na našom transparentnom účte vo FIO banke, a.s.

Postupne sa teda naše aktivity začínajú sústreďovať na prevádzku a organizovanie podujatí.

 

Nie je možné pridávať komentáre.