Sponzori

Na prestavbu starej bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ul. na pump track s asfaltovým povrchom
POČAS ŠTYROCH ROKOV finančne prispeli:

135 220 EUR11 500 EUR8 134 EUR5 000 EUR4 000 EUR3 750 EURcca 3 300 EUR (zdroj 2% z príjmu FO)3 000 EUR2 000 EUR1 500 EUR1 863 EUR1 000 EUR1 000 EUR

K prestavbe a vybaveniu športoviska inak prispeli:
SIEMENS, s.r.o. – oprava havarijného stavu verejného osvetlenia